Koncern

Under 2013 bildades en koncern med Hilbrands Maskinstation AB som moderbolag till Hilbrands Energi AB samt Hilbrands Maskin AB.

 

 

Nytt avtal
Hilbrands Energi AB har tecknat nytt avtal med MSE om värmeleverans för 10 år framöver.