Hilbrands Maskinstation AB bildades 1984. Verksamheten är inriktad mot lantbruk.

Våra tjänster består bland annat av följande:

  • gödselomrörning samt gödselspridning
  • halmpressning
  • betesputs
  • schaktvagnskörning
  • grus- och spannmålskörning med lastbil
  • m.mOrg nr: 556292-3960