Välkommen
Hilbrands Maskin
Hilbrands Maskinstation
Hilbrands Energi
Nyheter
Kontakta oss
Hilbrands Energi

Hilbrands Energi AB bildades 1997 och har sedan dess levererat värme på fjärrvärmenät som ägs av energibolaget i Mjölby.

Lars Ove Hilbrand började redan med halmpannor 1978 då han installerade en halmpanna hemma i Vistad. Därefter följde ett antal år med montering av halmpannor runtom i Sverige.

Hilbrands Maskinstation pressar de 2000 hektar halm som behövs per år för att värma upp Väderstad samhälle. Den största kunden är Väderstadsverken som står för ungefär 70 procent av förbrukningen. Halmen pressas på olika gårdar runtom i Östergötland. Halmen som pressas ersätter 800 000 liter olja. Innan halmen eldas vägs buntarna som väger ungefär 500 kilo styck. När buntarna eldas mäts hur mycket energi som erhålls per bunt. Råghalm har den högsta verkningsgraden och är därför bäst att elda. Den aska som bli restprodukten av eldningen, sprids sedan på åkrarna i Östergötland.

Hilbrands Energi har erhållit Mjölby kommuns kretsloppspris.

 För att läsa mer,klicka här
Org nr: 556540-5007VälkommenHilbrands MaskinHilbrands MaskinstationHilbrands Energi